Hemmingin koulu

 

Hemmingin koulun kasvatus- ja opetustyössä painottuvat hyvät käytöstavat sekä työn arvostaminen. Näiden kahden asian korostaminen koulun arjessa näkyy siinä, että oppilaat oivaltavat opiskelun merkityksen oman elämänsä ja tulevaisuuden kannalta. Innostuneet ja osaavat opettajat, ammattitaitoinen koulun muu henkilökunta sekä toimiva yhteistyö kotien kanssa ovat se runko, johon tämä kasvatus- ja opetustyö perustuu.

Järjestyssäännöt

Säännöt perustuvat perusopetuslakiin ja niiden tavoitteena on taata kaikille turvallinen ja häiriötön opiskeluympäristö (POL 13.6.2003 29§). Perusopetuslain mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (POL 21.8.1998 35§).

Säännöt perustuvat myös käsitykseen hyvästä käytöksestä. Kaikkea ei voi erikseen kieltää tai sallia: jokainen kouluyhteisön jäsen käyttää siis omaa harkintaansa siitä, mikä on kouluun sopivaa käytöstä.

Kouluun saapuminen ja oppitunnit

 • Järjestyssäännöt astuvat voimaan, kun oppilas saapuu koulualueelle, vaikka oma koulupäivä ei olisikaan vielä alkanut.
 • Kouluun ja oppitunneille saavutaan täsmällisesti opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.
 • Ulkovaatteet ja -kengät jätetään luokan ulkopuolelle naulakkoon tai säilytyslokeroon.
 • Oppitunneilla mobiililaitteiden on oltava häiriötä aiheuttamattomassa tilassa. Kielto koskee tällöin myös kuvan ja äänen lähettämistä suoratoistona oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.
 • Toisen oppilaan luvaton kuvaaminen ja materiaalin jakaminen on kielletty.
 • Oppituntien aikana ei syödä eikä juoda mitään.
 • Väli- ja ruokatunnit

 • Välitunnit (klo 10.10-10.25 ja 13.15-13.30) vietetään ulkona välituntialueella.
 • Välitunnille siirrytään oppitunnin jälkeen reippaasti ja viivyttelemättä.
 • Välituntialueelta ei saa poistua luvatta, ei edes pyöräkatoksiin tai parkkipaikalle.
 • Koulun aluetta ei luonnollisestikaan roskata: roskat laitetaan roska-astioihin.
 • Oleskelu sisällä

 • Siirtymätauko vietetään sisätiloissa, ruokavälitunnilla saa olla sisällä tai ulkona.
 • Painiskelu, pallopelien pelaaminen, juoksentelu ja muu häiritsevä ja vaarallinen toiminta on kiellettyä.
 • Juoksuradalla ei olla koskaan ilman opettajan lupaa.
 • Hätätilanteet

 • Hätätilanteissa toimitaan koulun turvallisuussuunnitelman ja opettajien antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Hätätilanteesta, tapaturmasta tai tulipalovaarasta on aina viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle.
 • Ruokailu

 • Ulkovaatteet ja laukut jätetään naulakkoon; päähine on myös ulkovaate.
 • Jonossa ei saa etuilla.
 • Käyttäydytään rauhallisesti ja noudatetaan hyviä tapoja.
 • Ruokalassa syödään vain siellä tarjolla olevia ruokia, ja kaikki otettu ruoka syödään ruokalassa.
 • Väkivalta, kiusaaminen ja syrjiminen

 • Jokaisella oppilaalla ja henkilökunnan jäsenellä on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi sekä henkisesti että ruumiillisesti.
 • Jokaisella on velvollisuus edistää muiden turvallisuutta.
 • Väkivaltainen käyttäytyminen ja kiusaaminen eivät kuulu hyvään käytökseen.
 • Tupakointi, huumeet ja päihteet

 • Tupakointivälineiden, huumeiden ja päihteiden hallussapito ja käyttö on kielletty.
 • Myös koulun tilaisuudet, retket ja leirikoulut kuuluvat kouluaikaan.
 • Kiellettyä on myös ns. tupakkavahtina toimiminen.
 • Poissaolot

 • Lupa poissaoloon anotaan luokanvalvojalta (1-7 päivää) tai rehtorilta.
 • Oppilas on velvollinen selvittämään poissaolonsa aikana käydyt asiat ja tekemään väliin jääneet tehtävät.
 • Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, lupa kotiin lähtöön pyydetään ensisijaisesti terveydenhoitajalta, toissijaisesti luokanvalvojalta tai rehtorilta.


 • Rangaistukset

  Myöhästyminen

 • Jos oppilas myöhästyy oppitunnilta alle puoli tuntia, hän istuu samana päivänä koulupäivänsä päätteeksi myöhästymisistuntoa puoli tuntia.
 • Jos myöhästyy yli puoli tuntia, oppilas istuu samana päivänä koulunpäivänsä päätteeksi myöhästymisistuntoa tunnin.
 • Jos oppilas jättää saapumatta myöhästymisistuntoon, rangaistus muutetaan tunniksi jälki-istuntoa.
 • Muut rikkeet

 • Lievemmistä rikkeistä seuraa tunti jälki-istuntoa.
 • Vakavammista rikkeistä seuraa kaksi tuntia jälki-istuntoa. Vakavampia rikkeitä ovat mm. kiusaaminen, tupakointi, väkivalta ja epärehellisyys (esim. lunttaus ja valehtelu).
 • Jos oppilas on jättänyt läksyt tekemättä, opettaja voi määrätä oppilaan läksykerhoon koulupäivän päätteeksi.
 • Jos oppilas jättää saapumatta hänelle määrättyyn jälki-istuntoon, hänelle määrätään tunti ylimääräistä jälki-istuntoa.
 • Jos oppilas käyttäytyy oppitunnilla asiattomasti, opettaja voi määrätä oppilaan poistumaan oppitunnilta luokan ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan vapauta oppilasta tekemästä niitä tehtäviä, jotka opettaja hänelle määrää eikä myöskään kuljeskelemaan pitkin koulua.

 • Takaisin

   

  Projekteja

  Vakipalsta

   

  Hemmingin koulu 2007