Hemmingin koulu

 

Oppiaineiden omat sivut

Englanti Tekninen työ Kuvaamataito Biologia-maantieto
Ranska Tekstiilityö Musiikki Kotitalous
Äidinkieli ja kirjallisuus Liikunta Valokuvauskurssi Comenius


Oppiaineet Instagramissa:

Tekstiilityö

Kotitalous

Valokuvauksen valinnaisaine

Oppilaanohjaus

Oppilaskunta

Tuntijako (2017 - 2018)

7.lk 8.lk 9.lk yht.
äidinkieli ja kirjallisuus 4 3 3 10
A1-kieli 2 3 2 7
B1-kieli 1 1,7 1,3 4
matematiikka 3 4 4 11
biologia 1 1 2 4
maantieto 1 1 1 3
fysiikka 1 - 3 4
kemia 1 2 - 3
terveystieto 1 1 1 3
uskonto/elämänkatsomustieto 2 1 3
historia 2 2 - 4
yhteiskuntaoppi - - 3 3
musiikki 2 - - 2
kuvataide 2 - - 2
käsityö 3 - - 3
liikunta 2 3 2 7
kotitalous 3 - - 3
oppilaanohjaus 1 0,3 0,7 2
valinnaiset (sis. A2-kielen) - 4 4 8
taito- tai taidevalinnainen - 2 2 4
YHTEENSÄ 30 30 30 90
A2-kieli 2 - - 2


Takaisin

 

Projekteja

Vakipalsta

 

Hemmingin koulu 2007